Doç. Dr. FUNDA ERYILMAZ AÇIKGÖZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. FUNDA ERYILMAZ AÇIKGÖZ

T: (0282) 250 4038

M feryilmaz@nku.edu.tr

W feryilmaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1994-1999
Tez: Tekirdağ Şartlarında Yetiştirilen Bazı Brokkoli Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanları ve Hasat Şeklinin Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi (1999)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1993-1994
Tez: Farklı Ekim Zamanlarının Çin Lahanası Çeşitlerinde Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi (1994)
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
2014-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
2013-2014
Yrd. Doç. Dr. UNİVERSİTA DEGLİ STUDİ Dİ BARİ ALDO MORO (İTALYA)
2013-2013
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
2008-2013
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2006-2008
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2005-2006
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / SERACILIK PR.
2000-2005
Uzman TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / SERACILIK PR.
1995-2000
Serbest Ö.E TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ŞARKÖY MYO
1994-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
MYO/Yüksekokul Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
2000-2004
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
1997-2000
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Ziraat Mühendisi TEKİRDAĞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 1993-1994
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Sebze Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Seasonal Variations Versus Some Quality Parameters: Garden Nasturtium (Tropaeolum Majus L.)’S Leaves., Fresenius Environmental Bulletin, vol. 28, pp. 395-401, 2019.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., IRMAK YILMAZ F., ADİLOĞLU A., The effects of hazelnut biochar and mycorrhiza applications on some biological characteristics of pak choi (Brassica rapa L. subsp. chinensis L.) plant. 1226: 289-295. DOI:10.17660/ActaHortic.2018.1226.43. ISBN: 978-94-62612-23-5. ISSN: 0567-7572 (print) 2406-6168 (electronic). , Acta Horticulturae, 2018.
Özgün Makale Web of Science® Conference Proceedings Citation IndexSM
3. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Determination of Some Mineral Material Content in Quinoa Greens (Chenopodıum Quınoa) As A Vegetable., Fresenius Environmental Bulletin, vol. 27, pp. 7108-7111, 2018.
Özgün Makale SCI
4. HASTÜRK ŞAHİN F., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., DEVECİ M., ELLİALTIOĞLU Ş. Ş., AKTAŞ T., Effects of Hot Aır And Mıcrowave Dryıng Technıques on Dryıng Characterıstıcs and Some Qualıty Parameters of Tropaeolum Majus L., Advances in Food Scıences, vol. 40, pp. 101-110, 2018.
Özgün Makale BIOSIS Previews, CLARIVATE ANALYTICS
5. ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., KARAMAN M. R., The effects of the increased doses of leonardite applications on the content of some macro and micro nutrient elements of pak choi (Brassica rapa L. subsp. var. Chinensis L.) plant., Eurasian Journal of Forest Science, vol. 6, pp. 8-14, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
6. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., A Review on a New Exotic Vegetable for Turkey: Malabar Spinach (Basella alba L. or Basella rubra L.), Journal of Horticulture, vol. 5, pp. 239, 2018.
Derleme Makale Index Copernicus, EBSCO A-Z
7. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Effects of Humic Acid Applications on Some Nutrient Contents of Cress (Lepidium sativum L.) Plant., Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology., vol. 6, pp. 199-202, 2018.
Özgün Makale ULAKBİM, DOAJ, ICI, ASI..
8. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., IRMAK YILMAZ F., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Increasing Mycorrhiza Applications on Nutrition of Pak Choi (Brassica rapa L. subsp. chinensis L.) Plant, Int. J. Sec. Metabolite, vol. 5, pp. 27-33, 2018.
Özgün Makale ULAKBİM, Index Copernicus,DOAJ
9. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effects of Increasing Mycorrhiza Applications on Some Biological Properties of Baby Carrot (Daucus carota L.) Plant, Int. J. Sec. Metabolite, vol. 5, pp. 7-11, 2018.
Özgün Makale ULAKBİM, Index Copernicus International, DOAJ
10. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., ÇAKTÜ E., ADİLOĞLU A., The Effects of vermicompost on the growth and yield of lettuce plant (Lactuca sativa L. var. crispa)., International Journal of Plant Soil Science, vol. 21, pp. 1-5, 2018.
Özgün Makale ISI Web of Science
11. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., HASTÜRK ŞAHİN F., ALTAN D. D., AKTAŞ T., Changes in Nutritional Properties of Sorrel (Rumex Acetosa l.) Plant Dried Using Different Drying Methods., Oxidation Communications, vol. 40, pp. 389-400, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. HASTÜRK ŞAHİN F., AKTAŞ T., ALTAN D. D., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Effects of Different Dryıng Technıques on Dryıng Characterıstıcs and Some Qualıty Attrıbutes of Sorrel (Rumex Acetosa L.), Oxidation Communications, vol. 40, pp. 345-358, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., KARAMAN M. R., ADİLOĞLU A., The Effect of Different Doses of Calcium Nitrate Applications on some Phytonutrient Element Contents of Leafy Parsley (Petroselinum crispum (Mill.)) Plant. Jo, Journal of Experimental Agriculture International, vol. 19, pp. 1-6, 2017.
Özgün Makale CAB
14. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Edible Flowers, Journal of Experimental Agriculture International, vol. 17, pp. 1-5, 2017.
Derleme Makale ISI Web of Science
15. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Influence of potassium fertilizer practices on some macro and micro nutrient element ingredients of rocket (Eruca vesicaria subsp. sativa (Mill.)) plant., Oxidation Communications, vol. 40, pp. 1209-1218, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Seasonal Variations on Quality Parameters of Pak Choi (Brassica rapa L. subsp. chinensis L.), Advances in Crop Science and Technology, vol. 4, 2016.
Özgün Makale EBSCO, DOI, CrossRef., WorldCat
17. ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., Artan Miktarlarda Akuakültür Atığı Uygulamasının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Bazı Makro ve Mikro Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi, Journal of Tekirdag Agricultural Facult, vol. 13, pp. 96-101, 2016.
Özgün Makale CABİ, DOAJ, EBSCO, INDEX COPERNİCUS, ULAKBİM
18. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., YENİARAS T., SOLMAZ Y., Phytoremediation of Cadmium From Soil Using Patience Dock ( Rumex Patientia L.), Analytical Letters, vol. 49, pp. 601-606, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
19. HASTÜRK ŞAHİN F., AKTAŞ T., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Some Technical and Mechanical Properties of Mibuna (Brassica rapa var. Nipposinica) and Mizuna (Brassica rapa var. japonica), PeerJournals, 2016.
Özgün Makale Scopus, Web of Science, Google Scholar, the DOAJ, the ACS databases, EMBASE, CAB Abstracts and Europe PMC
20. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU A., DAĞLIOĞLU F., BARUT GÖK S., ALTAN D. D., Farklı Dozlarda Azot Uygulamasının Kuzukulağında (Rumex Asetosa L.) Antioksidan Aktivite ve Fenolik Madde İçeriği Üzerine Etkisi, Eurasian Journal of Forest Science, vol. 3, pp. 12-18, 2015.
Özgün Makale TR DİZİN
21. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., YENİARAS T., SOLMAZ Y., Labada (RumexpatientiaL.) Bitkisinin Kurşun Kirliliğinin Gideriminde Kullanım Kapasitesinin Araştırılması, International Anatolia Academic Online Journal, vol. 3, pp. 1-7, 2015.
Özgün Makale INDEX COPERNICUS
22. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU A., Artan Dozlarda Azot Uygulamasının Mibuna (Brassica rapa var. Nipposinica) ve Mizuna (Brassica rapa var. Japonica) Bitkilerinin Bazı Agronomik Özellikleri, C Vitamini, Protein ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi, Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, vol. 30, 2015.
Özgün Makale CAB
23. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., AKTAŞ T., HASTÜRK ŞAHİN F., Komatsuna (Brassica Rapa L. Var. Perviridis) Bitkisine Ait Bazı Fiziko-Mekanik ve Yapısal Özelliklerin Belirlenmesi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 12, pp. 67-77, 2015.
Özgün Makale TUBITAK-ULAKBIM
24. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen ve Sebze olarak Tüketimi Önerilen Kanola Yeşilliklerinde (Brassica napus L.) C Vitamini, Ham Protein ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi, Journal of Agricultural Faculty of Uludag University), vol. 28, pp. 43-51, 2014.
Özgün Makale CAB
25. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., DAĞLIOĞLU F., KARAKAŞ Ö., The effect of increasing doses of nitrogen N applicationfor some nutrient elements vitamin C and protein contentsof komatsuna Brassica rapa var perviridis plant, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 20, pp. 95-98, 2014.
Özgün Makale ESCI, CAB
26. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU A., The effect of increasing doses of sulfur applicate on of some nutrient elements, vitamin C, protein contents and biological properties of canola plant (Brassica Napus L.), Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 10, pp. 59-63, 2013.
Özgün Makale CABI
27. AÇIKGÖZ E. F., Determination of some yield and quality parameters with vitamin C, protein and mineral material content in Mibuna (Brassica rapa var. Nipposinica) and Mizuna (Brassica rapa var. Japonica) grown in different sowing times, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 9, pp. 64-70, 2012.
Özgün Makale CABI
28. ALTINTAŞ S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., The effects of mineral and liquid organic fertilizers on some nutritional characteristics of bell pepper, African Journal of Biotechnology, vol. 11, pp. 6470-6475, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
29. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., DEVECİ M., Comparison of canola greens (Brassica napus L.) and kale (Brassica oleracea var. acephala) on Vitamin C, crude protein and mineral material content, African Journal of Biotechnology, vol. 10, pp. 19385-19391, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
30. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Influence of different sowing times on mineral composition and vitamin C of some broccoli (Brassica oleracea var. Italica) cultivars, Scientific Research and Essays, vol. 6, pp. 760-765, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
31. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Mineral, vitamin C and crude protein contents in kale (Brassica oleraceae var. acephala) at different harvesting stages, African Journal of Biotechnology, vol. 10, pp. 17170-17174, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
32. AÇIKGÖZ E. F., Potential Effects of Global Climate Changes on Field Vegetable Growing in the Thrace Region, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 12, pp. 240-244, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
33. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTINTAŞ S., Seasonal variations of vitamin C, mineral content and some yield and quality parameters in komatsuna (Brassica rapa var. pervidis), International Journal of Food, Agriculture, and Environment, vol. 9, pp. 289-291, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
34. AÇIKGÖZ E. F., The effects of different sowing time practises on vitamin C and mineral material content for rocket ( Eruca vesicaria subsp. sativa ( Mill ) ), Scientific Research and Essays, vol. 6, pp. 760-765, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
35. AÇIKGÖZ E. F., The effect of harvesting methods on the yield in some broccoli varieties, African Journal of Agricultural Research, vol. 5, pp. 614-617, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
36. AÇIKGÖZ E. F., The effect of different sowing times on development and efficiency of some Chinese cabbage varieties ( Brassica campestris sbsp. pekinensis ), Journal of Applied Horticulture, vol. 11, pp. 78-80, 2009.
Özgün Makale WEB OF SCİENCE
37. AÇIKGÖZ E. F., The effect of equal ratio chemical and organic fertilizer applications on Lettuce ( Lactuca sativa L. var. crispa ) nitrate accumulation, Asian Journal of Chimestry, vol. 21, pp. 5427-5430, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
38. AÇIKGÖZ E. F., The effect of different sowing times on development and efficiency of some broccoli varieties grown in Corlu conditions, Pakistan Journal of Biological Science, vol. 10, pp. 3232-3234, 2007.
Özgün Makale WEB OF SCİENCE
39. AÇIKGÖZ E. F., Study on cherry tomato in high plastic tunnel and in Trakya conditions, Bulgarian Journal of Agriculture, vol. 12, pp. 775-780, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
40. AÇIKGÖZ E. F., Ecological Agriculture in Greenhouses, Bulgarian Journal of Agriculture, vol. 11, pp. 719-724, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., A Review on the Biochemical Content of Garden Nasturtium (Tropaeolum majus L.) from Edible Flowers, Ordu University Journal of Science and Technology, 2018.
Derleme Makale
2. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Türkiye’de Küresel Isınmanın tarım toprakları Üzerindeki Etkisi, Tarım ve Mühendislik Dergisi, cilt 118, 2017.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
3. VARIŞ S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTINTAŞ S., Salata İçin Yaprakları Yenilen Alternatif Sebzeler: Mibuna ve Mizuna, Hasad Bitkisel Üretim, 2010.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
4. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTINTAŞ S., VARIŞ S., Salata İçin Yaprakları Yenilen Alternatif Sebzeler: Komatsuna, Hasad Bitkisel Üretim, 2010.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
5. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Tekirdağ İlinde Seracılık Üzerine Bir Araştırma, Hasad Bitkisel Üretim, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., VARIŞ S., Farklı Ekim Zamanlarının Çin Lahanası Çeşitlerinde Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, 1994.
Özgün Makale CAB
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Türkiye’de Yetiştirme Potansiyeline Sahip Bazı Egzotik Sebzeler, Tarım Türk Dergisi, cilt 58, ss. 106-108, 2016.
Derleme Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Brassicaceae familyasına ait bazı sebzeler ve yetiştiricilikleri, Yayın Yeri: LAP LAMBERT Academic Publishing, Editör: Haritonova Anna, 2018.
Bilimsel Kitap
2. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Studies on some exotic vegetables in Turkey, Yayın Yeri: LAP LAMBERT Academic Publishing, Editör: Haritonova Anna, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., GÜRGAN ESER M., Investigation of Phytoremediation Capacity of Malabar Spinach Upon Chromium and Bacteria Applications., The International Congress of Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life (12.07.2018-15.07.2018).
Sözlü Bildiri
2. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., İZLEN ÇİFTÇİ D., SOLMAZ Y., MERİÇ PAGANO S., The Effect of Different Amounts Lithium (Li) Application on Growing and Some Nutrient Element Contents of Cress (Lepidium sativum L.) Plant., The International Congress of Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life. (12.07.2018-15.07.2018).
Sözlü Bildiri
3. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., The Effect of The Fertilizers on The Superb Food Quality of The Brassicaceae spp., The International Congress of Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life (12.07.2018-15.07.2018).
Sözlü Bildiri
4. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., DEVECİ M., Effect of Salt Stress on Some Morphological Characteristics in Nasturtium (Tropaeolum majus L.)., 1st International Technology Sciences and Design Symposium. (27.06.2018-29.06.2018).
Özet bildiri
5. IRMAK YILMAZ F., ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., KULAÇ S., ADİLOĞLU A., The Effects of Biochar and Increasing Mycorrhıza Applications on Some Properties of Soil, 1st International Technology Sciences and Design Symposium. (27.06.2018-29.06.2018).
Özet bildiri
6. IRMAK YILMAZ F., ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., KULAÇ S., ADİLOĞLU A., The Effects of Mycorrhiza Applicatıons on Some Macro and Trace Elements Contents of The Soils., 1st International Technology Sciences and Design Symposium (27.06.2018-29.06.2018).
Özet bildiri
7. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., TERZİ S., MERİÇ PAGANO S., Investigation of toxic effect of cerium (III) to Rocket plant Eruca vesicaria subsp. Sativa L. and Artemia salina, Ecology 2018 (19.06.2018-23.06.2018).
Sözlü Bildiri
8. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., An exotic plant in Turkey Malabar Spinach (Basella alba L.), International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
9. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Determination of Some Mineral Content in Quinoa Greens (Chenopodium Quinoa) As a Vegetable., International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Sözlü Bildiri
10. ÖZGEN Ş., SÖNMEZ K., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ELLİALTIOĞLU Ş. Ş., Effects of Vermicompost in vitro Antioxidant Activities of Mibuna and Mizuna, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
11. HASTÜRK ŞAHİN F., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., DEVECİ M., ELLİALTIOĞLU Ş. Ş., AKTAŞ T., Hot Air Drying Characteristics of Tropaeolum Majus L, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
12. GÜL S., KOÇ F., COŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Investigation Of The Possibilities Of Using The Wastes Obtained From Vegetable Greenhouses İn Silage Production, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
13. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Phytoremedıatıon and Brassıcas, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
14. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., IRMAK YILMAZ F., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effects of Biochar And Increasing Mycorrhiza Applications on Some Mineral Content of Pak Choi (Brassica Rapa L. Subsp. Chinensis L.) Plant., International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Sözlü Bildiri
15. IRMAK YILMAZ F., ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., AYGÜN S., ADİLOĞLU A., The Effects of Mycorrhiza And Biochar Application on Dehydrogenase Enzyme Activity in Soils Grown in Pak Choi (Brassıca Rapa L. Subsp. Chınensıs L.), International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Sözlü Bildiri
16. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., ÇAKTÜ E., ADİLOĞLU A., The Effects of Vermicompost Application on the Yield of Lettuce Plant (Lactuca sativa L. var. crispa)., I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu (27.09.2017-29.09.2017).
Özet bildiri
17. SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., The Effect of Increasing Mycorrhiza Applications on Macro Nutrition Baby Carrots (Daucus carota L.) Plants, The International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (21.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri
18. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., IRMAK YILMAZ F., ADİLOĞLU A., The effects of hazelnut biochar and mycorrhiza applications on some biological characteristics of pak choi (Brassica rapa L. subsp. chinensis L.) plant, IX. Intelnational Congress on Hazenut (15.08.2017-19.08.2017).
Sözlü Bildiri
19. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., Edible Flowers in Terms of Plant Biodiversity., The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
20. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Garden nasturtium (Tropaeolum majus L.) With Regard To Plant Biodiversity, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
21. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., IRMAK YILMAZ F., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Increasing Mycorrhiza Applications on Nutrition of Pak Choi (Brassica rapa L. subsp. chinensis L.) Plant, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Sözlü Bildiri
22. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Increasing Mycorrhiza Applications on Some Biological Properties of Baby Carrots (Daucus carota L.) Plants., The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity. (05.07.2017-08.07.2017).
Sözlü Bildiri
23. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., The Impact of Global Warming on Agricultural Soils in Turkey., The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF). (15.05.2017-17.05.2017).
Sözlü Bildiri
24. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., The Importance of Global Warming in Turkey in Terms of Field Vegetables., The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF). (15.05.2017-17.05.2017).
Sözlü Bildiri
25. KUŞVURAN Ş., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Determination of antioxidant enzyme activities of Rheum ribes, International Symposium on Biodiversity and Wild Species. (03.04.2017-05.04.2017).
Özet bildiri
26. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effects of Patience Dock (rumex patientia L.) Plant in the Soil Which is Used Phytoremediation Method, International Symposium on Biodiversity and Wild Species (03.04.2017-05.04.2017).
Özet bildiri
27. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., DAĞLIOĞLU F., BARUT GÖK S., ALTAN D. D., The ınfluence of dıverse doses of nıtrogen (n) applıcatıon on the phenolıc and antıoxıdant present of sorrel (Rumex acetosa L.), International Symposium on Biodiversity and Wild Species (03.04.2017-05.04.2017).
Özet bildiri
28. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Effects of Humic Acid Applications on Some Macro Nutrient Contents of Cress (Lepidium sativum L.) Plant, P4, International Participation 3. National Hümic Acid Congress (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
29. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., YENİARAS T., SOLMAZ Y., An Investigation of Cr Heavy Metal Removal from soil with Dock Plant (Rumex patientia L.), Abstract No: 95, EUROSOIL (16.10.2016-21.10.2016).
Poster
30. ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU S., KARAMAN M. R., Artan Dozlarda Leonardit Uygulamalarının Pak Choi (Brassica rapa L. subsp. var. Chinensis L.) Bitkisinde Vejetatif Gelişim ve Bazı Makro ve Mikro Bitki Besin Elementleri İçeriğine Etkisi, Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi (14.04.2016-17.04.2016).
Poster
31. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., KARAMAN M. R., Farklı Dozlarda Kalsiyum Nitrat Uygulamasının Maydanoz (Petroselinum hortense) Bitkisinin Bazı Bitki Besin Maddesi İçeriği Üzerine Etkisi, Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi (14.04.2016-17.04.2016).
Poster
32. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Potasyumlu Gübrelemenin Roka (Eruca vesicaria subsp. sativa)Bitkisinin Bazı Makro ve Mikro Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi, Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi (14.04.2016-17.04.2016).
Poster
33. BARUT GÖK S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTAN D. D., DAĞLIOĞLU F., Antimicrobial Activity, Antioxidant Capacity and Phenolic Content of Ebegümeci (Malva sylvestris L.), The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Özet bildiri
34. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTAN D. D., BARUT GÖK S., DAĞLIOĞLU F., Antimicrobial Activity of Kaldirik (Trachystemon orientalis L. G. Don, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Özet bildiri
35. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTAN D. D., BARUT GÖK S., DAĞLIOĞLU F., Phenolic and Ascorbic Acid Content of Yemlik Otu (Scorzonera hispanica L.), The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Özet bildiri
36. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., YENİARAS T., SOLMAZ Y., Phytoremediation of cadmium (Cd) from agricultural soils using dock (rumex patientia L.), International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE) (20.05.2015-23.05.2015).
Özet bildiri
37. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., BARUT GÖK S., DAĞLIOĞLU F., A Special Vegetable: Artichoke (Cynara scolymus L.), 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
38. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Potential Effects of Global Climate Changes on Field Vegetable Growing in Thrace Region, Sustainable Development in Southeast Europe (BENA) (16.06.2009-18.05.2009).
Özet bildiri
39. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Global Climate Changes on Field Vegetable Growing, 1st International Congress on Global Climate Changes and Agriculture (28.05.2009-30.05.2009).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SÖNMEZ K., ÖZGEN Ş., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ELLİALTIOĞLU Ş. Ş., Uzakdoğu Kökenli Brassica Sebzelerinde Fenolik Madde, Antioksidan ve Klorofil İçeriklerinin Belirlenmesi, Ulusal Tarım Kongresi (29.10.2015-31.10.2015).
Özet bildiri
2. HASTÜRK ŞAHİN F., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., AKTAŞ T., Bazı Egzotik Bitkilerin (Komatsuna, Mibuna ve Mizuna) Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Belirlenmesi, Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi (TARMEK) (02.09.2015-05.09.2015).
Özet bildiri
3. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., SOLMAZ Y., YAĞCILAR Ç., Akuakültür Atığı Uygulamasının Salata (Lactuca Sativa L. var. crispa) Bitkisinin Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkisi, VII. Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Tam metin bildiri
4. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., SOLMAZ Y., YAĞCILAR Ç., Artan Miktarlarda Akuakültür Atığı Uygulamasının Salata (Lactuca Sativa L. var. crispa) Bitkisinin Azot İçeriği Üzerine Etkisi, VII. Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Tam metin bildiri
5. ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., Ece Ç., Artan Miktarlarda Solucan Gübresi Uygulamasının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Verimi Üzerine Etkisi, Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam boyu Sağlık Zirvesi (20.05.2015-23.05.2015).
Özet bildiri
6. YAĞCILAR Ç., ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU A., YENİARAS T., Akuaponik Üretimde Farklı Yataklarda Yetiştirilen Salata (Lactuca Sativa L.) Bitkisinde Nitrat İçeriği, 2. Tarım ve Gıda Kongresi (28.04.2015-30.04.2015).
Özet bildiri
7. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Bazı Egzotik Sebzeler ve Türkiye’de kullanılabilirliği, 10. Sebze Tarımı Sempozyumu (02.09.2014-04.09.2012).
Özet bildiri
8. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU A., DAĞLIOĞLU F., ADİLOĞLU S., KARAKAŞ Ö., Artan Dozlarda Azot Uygulamasının Komatsuna (Brassica rapa var. perviridis) Bitkisinin Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, 9. Sebze Tarımı Sempozyumu (12.09.2012-14.09.2012).
Tam metin bildiri
9. ALTINTAŞ S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Organik ve İnorganik gübre Uygulamalarının Mibuna(Brassica rapa var. Nipposinica) ve Mizuna (Brassica rapa var. Japonica)’da Büyüme, Verim, C Vitamini ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi, 9. Sebze Tarımı Sempozyumu (12.09.2012-14.09.2012).
Tam metin bildiri
10. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., DEVECİ M., Kanola (Brassica napus L.) Yeşilliklerinin Sebze Olarak Kullanılabilirliği, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.10.2011-08.10.2011).
Tam metin bildiri
11. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTINTAŞ S., Tekirdağ ve İlçelerindeki Soğuk Seralarda Salata İçin Yaprakları Yenilen Alternatif Yeşillikler: Mizuna, Mibuna ve Komatsuna, Tekirdağ Değerleri Sempozyumu (21.10.2010-21.10.2010).
Sözlü Bildiri
12. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Tekirdağ İlinde Örtü Altı Sebzeciliğinin Pazarlama Durumu, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu (19.09.2006-22.09.2006).
Sözlü Bildiri
13. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Ekolojik Tarımın Çağımızda Giderek Artan Önemi Ve Meslek Yüksek Okullarının Seracılık Programlarındaki Yeri, III. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu (28.09.2005-30.09.2005).
Sözlü Bildiri
14. APAK S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SÜZER S., Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)´nin Tarımdan Sanayiye Büyüme Dinamiklerindeki Rolü: Balıkesir Örneği, I. Balıkesir Sempozyumu (17.11.2004-20.11.2004).
Sözlü Bildiri
15. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ŞALK A., Tekirdağ Şartlarında Yetiştirilen Bazı Brokkoli Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi, III. Sebze Tarımı Sempozyumu (11.09.2000-13.09.2000).
Tam metin bildiri
16. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., VARIŞ S., Farklı Ekim Zamanlarının Çin Lahanası Çeşitlerinde Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi, GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu (07.05.1996-10.05.1996).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. American Journal of Agriculture and Forestry, Yayın Yeri: Science Publishing Group, Yayın Kurulu Üyeliği (17.11.2018-).
Uluslararası Dergi WorldCat, CrossRef, Polish Scholarly Bibliography, JournalSeek, Directory of Research Journals Indexing
2. Article no: 2018-JEAI-45942, Journal of Experimental Agriculture International , Yayın Yeri: ScienceDomain Group, 24.12.2018)., Yayın Yeri: ScienceDomain Group, Editör.
Uluslararası Dergi ISI Web of Science
3. Journal of Horticulture, Yayın Yeri: OMICS Publishing group, Yayın Kurulu Üyeliği (06.06.2018-).
Uluslararası Dergi Index Copernicus, EBSCO, WorldCat
4. Manuscript number: 2018/JEAI/43023, Yayın Yeri: ScienceDomain.
Uluslararası Dergi Index Copernicus
5. Ms Number: 2018/JEAI/41533, Yayın Yeri: ScienceDomain, Editör.
Uluslararası Dergi ISI Web of Science
6. Ms Number: 2018/JEAI/42610, Yayın Yeri: ScienceDomain, Editör.
Uluslararası Dergi ISI Web of Science
7. Article ID: 2017/JEAI, Yayın Yeri: Science Domain, http://www.sciencedomain.org/journal/51/articles-press, Editör.
Uluslararası Dergi ISI Web of Science
8. Article no: JEAI. 35023, Journal of Experimental Agriculture International , Yayın Yeri: ScienceDomain, Editör (13.07.2017-).
Uluslararası Dergi ISI Web of Science
9. Article no: JEAI. 35506, Yayın Yeri: ScienceDomain, Editör (22.08.2017-).
Uluslararası Dergi ISI Web of Science
10. Innovative Techniques in Agriculture (ITAG), Yayın Yeri: Scientia Ricerca, Yayın Kurulu Üyeliği (18.05.2017-).
Uluslararası Dergi CAB
11. International Journal of Horticultural Science and Ornamental Plants (IJHSOP) (ISSN: 2141-502X), Yayın Yeri: Premier Publishers, Editör (28.06.2017-).
Uluslararası Dergi DOAJ, INDEX COPERNICUS
12. Journal of Experimental Agriculture International, as Academic Editor, Yayın Yeri: Sciencedomain, Yayın Kurulu Üyeliği (09.06.2017-).
Uluslararası Dergi ISI Web of Science
13. Ms No: BiologicalSci-17-103, Yayın Yeri: OMICS Publishing group, Editör.
Uluslararası Dergi Index Copernicus
14. Using spatial analysis of ANR1 gene transcription rates for detecting Nitrateirregularities in cherry tomatoes (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) organicgreenhouses, BiologicalSci-17-025R1, Yayın Yeri: Advances in Crop Science and Technology, OMICS Group, Editör.
Uluslararası Dergi IndexCopernicus
15. Advances in Crop Science and Technology, Yayın Yeri: OMICS, Yayın Kurulu Üyeliği (17.04.2016-).
Uluslararası Dergi EBSCO, CAS, INDEX COPERNİCUS, AGORA, AGRIS
16. EC Agriculture, Yayın Yeri: E-Cronicon, Yayın Kurulu Üyeliği (15.03.2016-).
Uluslararası Dergi Pubmed İndex
Yayın Hakemlikleri
1. Toprak Su Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO
2. Iğdır Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
3. Research Journal of Biotechnology, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. The Journal of Horticulrutal science and Biotechnology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. Innovative Techniques in Agriculture, Scientia Ricerca, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
6. International Research Journal of Plant Science(IRJPS), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
7. Iğdır University, Journal of the Institute of Science and Technology (JIST), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM
8. Annual Research & Review in Biology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
9. American Journal of Experimental Agriculture, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi CAB
10. Sky Journal of Agricultural Research, Science Domain İnternational, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
11. British Biotechnology Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
12. International Journal of Plant & Soil Science, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi CAB
13. African Journal of Biotechnology, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
14. African Journal of Agriculture, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
15. Net Journal of Agricultural Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
16. Scientia Horticulturae, Elsevier, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
17. African journal of biotechnology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
18. Series Hortorum Cultus, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
19. Communications in Soil Science and Plant Analysis, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
20. Scientific Research and Essays, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
21. Journal of Agriculture and Ecology Research , Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
22. Current Agriculture Research Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO, Index Copernicus, ProQuest Agricultural & Environmental Science Database,CABI, The University of British Columbia
23. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ESCI: Emerging Sources Citation Index
24. Journal of Advances in Biology & Biotechnology, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi CAB
25. Turkish Journal of Agricultural Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
26. Journal of Agriculture and Ecology Research International, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
27. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
28. Journal of Agrıcultural Bıotechnology and Sustainable Development, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
29. Advances in Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
30. British Journal of Applied Science & Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
31. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
32. European Journal of Medicinal Plants, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
33. Soil Science and Plant Nutrition, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
34. International Journal of Plant and Soil Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Index Copernicus
35. Eurasian Journal of Forest Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB, Index Copernicus
36. Archives of Agronomy and Soil Science, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI
37. Ozone: Science & Engineering, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
38. Canadian Journal Of Remote Sensing-Cjrs, TaylorFrancis Group, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
39. International Journal Of Food Properties-Ijfp, TaylorFrancis Group, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
40. African Journal of Plants Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB ABSRACT, CABİ, WORLDCAT
41. International Journal of Food Sciences & Nutrition, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
42. Trends in Food Science and Technology , Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
43. International Research Journal of Agricultural Science , Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
44. Journal of Agricultural Science and Technology , Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
45. American Chemical Science Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Web of Science
46. International Journal of Agriculture Sciences , Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Index Copernicus
47. British Biotechnology Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi PubMED
48. Journal of Basic and Applied Research international, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCOhost (USA)
49. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi SCI
Ulusal Projeler
1. Erciyes Üniversitesi BAP, Birimi, BAP, Proje Hakemliği, 27.06.2018-Devam Ediyor.
2. Bakteri Ve Solucan Gübresi (vermikompost) Uygulamalarının Malabar Ispanağı (Basella alba L.) Bitkisinin Agronomik Özellikleri Ve Bitki Besin Maddesi İçeriğine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.05.2018-Devam Ediyor.
3. Erciyes Üniversitesi BAP, Birimi, BAP, Proje Hakemliği, 19.06.2017-Devam Ediyor.
4. Latin çiçeğinin Tropaeolum Majus L Kurutulmasında Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması Kurutma Kinetiklerinin ve Bazı Kimyasal Özelliklerinin Değişimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.12.2016-19.09.2017.
5. Akuakültür Atığı ve Solucan Gübresi Uygulamalarının Salata Lactuca Sativa L var crispa Bitkisinin Verim Bazı Bitki Besin Elementi İçeriği ile Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkisi NKUBAP 00 24 AR 15 11, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.04.2015-30.12.2015.
6. Kuzukulağı Rumex acetosa L Bitkisinin Farklı Kurutma Yöntemleri Kullanılarak Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi NKUBAP 00 MB AR 15 01, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 29.03.2015-30.12.2015.
7. Labada Rumex Patientia L bitkisinin Fitoremediasyonda kullanım kapasitesinin araştırılması NKUBAP 00 24 AR 14 03, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 27.05.2014-30.11.2015.
8. Artan dozlarda azot uygulamasının komatsuna Brassica rapa var Pervidis bitkisinin bazı besin elementleri C vitamini protein ve biyolojik özellikleri üzerine etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 24.04.2011-29.12.2011.
Ödüller
1. Namık Kemal Üniversitesi kararıyla 2009 yılındaki Bilimsel Yayın Çalışmalarında gösterilen performans nedeniyle Bilim Teşvik Ödülü , Namık Kemal Üniversitesi, 2009.
2. TÜBİTAK UBYT Yayın Teşvik Ödülü (Effect of Chemical and Organic Fertilizer Applications on Lettuce (Lactuca sativa L. var. crispa) Nitrate Accumulation". Asian Journal Of Chemistry, 21(7): 5427-5430., TÜBİTAK, 2009.
Üyelikler
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Yayın Alt Komisyonu, Üye, 2018-.
NKÜ, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Akademik Teşvik Başvurusu, Ön İnceleme Heyeti, Başkan, 2016-.
NKÜ, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Yardımcı Doçentlerin Görev Süresi Uzatımlarında Esas olmak Üzere Oluşturulan Ön inceleme Komisyonu, Üye, 2016-.
Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu MYO Yayın Alt Komisyon Üyeliği, Üye, 2012-2014.
Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği(Üye No:470), Üye, 2010-.
Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu MYO Yönetim Kurul üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2014.
Trakya Üniversitesi, Senato Üyeliği, Üye, 2000-2004.
Trakya Üniversitesi, MEYOK Üyeliği, Üye, 2000-2004.
Trakya Üniversitesi, Çorlu MYO ve Çerkezköy MYO Yönetim Kurul Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 1997-2004.
Trakya Üniversitesi,Çorlu MYO, Teknik Proğramlar Bölüm Başkanlığı, Seracılık Proğramı Staj Komisyon, Üye, 1995-2004.
Katıldığı Kurslar
Uygulamalı Haploid Bitki Üretimi ve Kromozom Katlaması , Yer:Çukurova Üniversitesi, Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 25.06.2014-26.06.2014.
Aldığı Sertifikalar
ERASMUS STAFF MOBILITY FOR TEACHINGMOBILITY AGREEMENT, Yer:UNİVERSİTA DEGLİ BARİ ALDO MORO , 06.05.2013-10.05.2013.
TÜBİTAK-BİDEP 2237, Tarımsal bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Teknikleri ve Yürütme Eğitimi, Yer:Tekirdağ, 17.05.2014-19.05.2014.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
EU Project name (LİFE programme): The potential reuse of Neptune grass (Posidonia oceanica) residues by developing an Integrated Management System capable of combining environmental protection with waste biomass management and the reuse of material for agriculture., Yer:Municipality of Mola di Bari, ITALY, 06.05.2013-10.05.2013.
Çalışma ziyareti, Yer:UNIVERSİTAET KASSEL, 14.05.2012-18.05.2012.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
The International Congress of Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life, 12.07.2018-15.07.2018.
1st International Technology Sciences and Desing Symposium, 27.06.2018-29.06.2018.
International Symposium Ecology, 19.06.2018-23.06.2018.
International Agricultural Science Congress , 09.05.2018-12.05.2018.
Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu , 27.09.2017-29.09.2017.
The International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development , 21.09.2017-24.09.2017.
IX. Intelnational Congress on Hazenut , 15.08.2017-19.08.2017.
The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity , 05.07.2017-08.07.2017.
Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF). , 15.05.2017-17.05.2017.
International Symposium on Biodiversity and Wild Species , 03.04.2017-05.04.2017.
International Participation 3. National Hümic Acid Congress , 03.11.2016-05.11.2016.
EUROSOIL, 16.10.2016-21.10.2016.
Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi , 14.04.2016-17.04.2016.
Ulusal Tarım Kongresi , 29.10.2015-30.10.2015.
The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus , 02.10.2015-05.10.2015.
Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi (TARMEK) , 02.09.2015-05.09.2015.
VII. Bahçe Bitkileri Kongresi , 25.08.2015-29.08.2015.
International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE) , 20.05.2015-23.05.2015.
Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam boyu Sağlık Zirvesi , 20.05.2015-23.05.2015.
2. Tarım ve Gıda Kongresi , 28.04.2015-30.04.2015.
10. Sebze Tarımı Sempozyumu , 02.09.2014-04.09.2014.
2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus , 24.10.2013-26.10.2013.
9. Sebze Tarımı Sempozyumu , 12.09.2012-14.09.2012.
Tekirdağ Değerleri Sempozyumu , 21.10.2011-21.10.2011.
Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi , 04.10.2011-08.10.2011.
Sustainable Development in Southeast Europe (BENA) , 16.06.2009-18.06.2009.
1st International Congress on Global Climate Changes and Agriculture , 28.05.2009-30.05.2009.
VI. Sebze Tarımı Sempozyumu , 19.09.2006-22.09.2006.
III. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu , 28.09.2005-30.09.2005.
Balıkesir Sempozyumu , 17.11.2004-20.11.2004.
III. Sebze Tarımı Sempozyumu , 11.09.2000-13.09.2000.
GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu , 05.05.1996-10.05.1996.